intervisie

Intervisie

Wil je een stevige start maken met je intervisie-groep? Ik begeleid jullie gedurende 3-8 bijeenkomsten, waarna jullie zelf verder kunnen.

Als je met je groep een stevige start wil maken om vervolgens zonder begeleiding verder te kunnen, kan ik jullie tijdens een aantal bijeenkomsten begeleiden.

Aantal bijeenkomsten en tijdsinvestering

Afhankelijk van jullie ervaring met intervisie en de vraag, zal het neerkomen op ongeveer 6-8 sessies van 2 uur met een voorbereiding van ongeveer een half uur per sessie.

Wil je meer weten?

contact

Ik wil meer weten over:

coachingtrainingentarieven