praktisch

Praktisch

Intake

Elke vorm van begeleiding wordt gestart met een kennismaking/intake. Hierna wordt besloten of het traject wordt aangegaan. De intake is vrijblijvend en zonder verplichtingen: als we niet verder gaan wordt de informatie vernietigd en zijn er geen kosten. Als we een traject aangaan geldt de intake als eerste sessie.

Lokatie

Ik werk in Utrecht vanuit mijn huisadres (Utrecht-Oost). Bij mooi weer hoort een ‘wandelcoaching’ tot de mogelijkheden.

Accreditering

Via Coaches voor Medici zijn mijn supervisie, intervisie en coaching voor artsen geaccrediteerd. Voor huisartsen geldt dat alle begeleidingen aangemerkt kunnen worden als nascholing. Ik regel in dat geval de accreditatie (nascholings danwel toetspunten via GAIA). Voor specialisten geldt dit ook, maar alleen voor groepsbegeleiding (intervisie).

Tarieven individueel
Ben je in loondienst?

Mijn basisuurtarief varieert met je bestedingsruimte. Als richting hanteer ik de inkomensschijven voor individuele begeleidingstrajecten:

  • Bruto jaarinkomen boven de 55.000: 110 euro per uur
  • Bruto jaarinkomen 20.000-55.000: 90 euro per uur
  • Bruto jaarinkomen tot 20.000 euro: 60 euro per uur

Het tarief is 140 euro per uur. De kosten voor mijn begeleiding kun je als bedrijfskosten opvoeren. Ze zijn volledig fiscaal aftrekbaar. Willen meer medewerkers gebruikmaken van mijn begeleiding? Dan kunnen we uiteraard afspraken op maat maken.

Veel werkgevers bieden financiële ondersteuning voor individuele begeleidingstrajecten gericht op verbetering van functioneren in de werksituatie. Informeer bij je eigen werkgever naar de mogelijkheden.

Het tarief voor een EIF-gesprek of visitatiegesprek bedraagt 340 euro (1,5 uur gesprek, inclusief voorbereidingstijd).

Tarieven groepen

Voor trainingen en groepsbegeleiding prijs op aanvraag.

Voorbereidingstijd, reistijd en reiskosten gaan in redelijkheid en overleg. De kosten van begeleiding zijn aftrekbaar als beroepskosten. Mijn werkzaamheden zijn vrijgesteld van BTW.

Annuleren

Afzeggen van een afspraak voor individuele begeleiding is mogelijk tot 24 uur tevoren. Daarna worden de overeengekomen kosten in rekening gebracht.

Klachtenregeling

Ik ben geregistreerd supervisor Coaches voor Medici en conformeer me aan de vigerende gedragscode en klachtenregeling binnen deze vereniging.

Privacy (AVG wetgeving)

Het privacy statement in het kader van de AVG beschrijft de manier waarop uw privacy gewaarborgd wordt.

Wil je meer weten?

contact