Privacy statement Ilona Kleijn Coaching

1. Naam

Ilona Kleijn supervisor/coach/begeleidingskunde. Voor het kunnen uitvoeren van deze werkzaamheden en/of diensten beschikt Ilona Kleijn over uw persoonsgegevens die via de website, lidmaatschap, diensten beschikbaar zijn gekomen.

2. Deze persoonsgegevens betreffen

3. Doel verwerkingen

Ilona Kleijn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

4. Verstrekken aan derden

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derde partijen als dat nodig is voor bijvoorbeeld het verzorgen van bedrijfsadministratie, voor aantonen van deskundigheid van Ilona Kleijn (herregistratie bijv.) of anderszins. Wanneer uw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, wordt er voor gezorgd (m.b.v. een verwerkingsovereenkomst) dat deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

5. Inzage en wijzigingen persoonsgegevens

Als gegevens van u verzameld worden, dan kunt u laten weten dat u niet wilt dat deze gebruikt worden. Neem dan contact op.

6. Klachten over de verwerking

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen en uw klacht kenbaar maken. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de privacy toezichthouder, t.w. de Autoriteit Persoonsgevens (AP), tel: 088 - 1805 250, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.