supervisie

Trainingen

Training is de praktische manier om gericht speciale kennis- en vaardigheden te vergroten. Leren, dat doen we overal, gericht en ongericht. Training is onderdeel van dit levenslang leren. Mijn trainingen focussen op de gebieden communicatie, samenwerken en professionaliteit.

Training draait expliciet niet om het statisch overbrengen van kennis. Ik geef graag interactieve trainingen met afwisselende werkvormen. Training is “op maat”, vanuit vooraf gestelde doelen en aansluitend bij niveau en ontwikkelingsbehoefte. Training sluit aan bij de dagelijkse praktijk. Het geleerde kan direct weer worden gebruikt. Ik zie het als een uitdaging deelnemers aan te reiken waar ze behoefte aan hebben, en ben tevreden als mensen met nieuwe zin en energie weer verder gaan.

Deelnemers typeren mij en mijn trainingen als interactief, inspirerend, praktisch, helder en enthousiasmerend.

Zowel voor een enkele training (van een uur, een dagdeel, of twee dagen) als voor een serie trainingen ben ik inzetbaar. Zo nodig zorg ik voor co-trainers.

Wil je meer weten?

contact

Ik wil meer weten over:

coachingintervisietarieven